nước hoa chiết Pháp
dung tích 20ml, 50ml, 100ml
có 2 mùi nam và nữ thời gian lưu hương tốt trên 8h.