có mùi hưong thom tự nhiên . Nhập khẩu từ ( Hàn Quốc)