Coco mademoiselle Intense mới 2018
Hương thơm sâu sắc cực kỳ nữ tính nhất
Dòng cũ thơm thì intense thơm sang chảnh
Quá đẹp quá Sang Cầu Kỳ và tinh tế😘
#ChanelCoCo
#ChanelCoCoIntense 20ml