Nước hoa nhập chính hãng.
Lấy hàng 3 triệu trở lên đã tính được giá sỉ.
Đợt hàng sau chỉ 1 triệu vẫn được tính giá sỉ.
Hàng nhập chính hãng nên đừng so sánh với các hàng như Singapore, hàng Mỹ...