sản phẩm chuyên điều trị các loại mụn
mụn ẩn, mụn boc, mụn đầu đen..... cam kết hết mụn sau 1lt
không khỏi hoàn tiền 2000%
sỉ ib nhé.
chỉ từ 5sp được giá sỉ
có thưởng doanh thu theo tháng, quý thao