serum bergamo , hầu hết phái đẹp các nước đều tin dùng