từ 2 - 4 chai serum gừng của S-White được hỗ trợ sĩ là 220k/1 chai