Sản phẩm của công ty Sica white. Hàng chất lượng. có hỗ trợ giấy chứng nhận của bộ y tế khi lấy hàng về bán. Lấy nhiều có thưởng và lương cứng khi bán độc quyền.