"Nách thơm thì ngại gì khoảng cách"
#HÔI_NÁCH_HÔI_CHÂN
1. Ngăn tiết mồ hôi vùng nách.
2. Diêt khuẩn gây mùi.
3. Dần làm teo tuyến mồ hôi dưới cánh tay.
4. Làm cho vùng da ở nách hết thâm.
5. Không màu, không mùi, không gây ố vàng nách áo. Hãy thử đi bạn sẽ thấy hài lòng.