Xưởng sỉ tinh bột nghệ toàn quốc
Giá 100kg: tinh bột nghệ máy 220k
tinh bột nghệ thủ công 320k