mua 10 sản phẩm được sỉ giá 15k
mua 20 sản phẩm giảm 1k