cơ sở sản xuất son không chì, ko hóa chất được kiểm nghiệm tại viện kiểm nghiệm thuốc trung ương, siêu dưỡng, làm hồng môi thâm