son chiết xuất từ thiên nhiên. son kem lỳ dùng mềm môi không bị khô môi bong môi. có 8 màu luôn nha khách