Tên sản phẩm: Son thỏi Sasimi vàng
Giá sản phẩm: 30.000 VNĐ
Mã sản phẩm: SP1337
lấy từ lốc giá 30k cây