tắm trắng ủ thuốc bắc
da trắng lên tonl ngay lần đầu sd.
sd cho mặt và body.
1 gói sd 2 lần.