đánh tan các loại mỡ thừa tích tụ lâu năm trên cơ thể bạn.