???? #Vip4PP & #Vip6PP ???? đều #giảm_bụng cực kì hay.
???? Riêng #Vip6PP #giảm_được_cả_đùi nếu dùng trên 3 tuần ACE nha ! ????????