Thuốc XOANG chó gì mà đểu thế????????????

Uống chưa hết lọ đã khỏi rồi

Feed back của 1 khách hàng bị xoang 8 năm và cái kết đắng lòng... Xót tiền mua uống chưa hết đã khỏi ????????????

Đúng là người Nhật họ giỏi thật!!!!