{5sp cùng loại = giá sỉ}
{ Hoặc 5sp cùng loại = giá sỉ , >=2 sp = giá sỉ + 10k/sp}