Nữ tròng polarized về Sl
đen và hồng nude
sỉ 85k
sll fix