Cọ trang điểm đầu dẹt
Ưu điểm: lông cọ mềm mại, nhỏ gọn, tiện mang theo, cho lớp phấn má hồng hoàn hảo
Giá mềm: Chỉ 12.00/em