Màu mắt xịn nhũ nhẹ 12 màu gam màu phuong tây -113