Mũ lưỡi trai in hình chữ ký nhóm BTS.
- sản phẩm có nhiều màu