Cá ngừ đại dương fille 3A- 4A dùng cho nhà hàng, cửa hàng sashimi
Nguồn gốc: Miền Trung Việt Nam
Hàng đạt chuẩn CO xuất khẩu của nhà máy.