bàn gỗ chất liệu gỗ thông
kích thước bàn gỗ chữ nhật 40x60x50
kích thước bàn bát giác 50x50x50
liên hệ shop 0943101404