ngang 1m cao 1m56 1890k
ngang 1m2 cao 1m56 2200k
giao hàng miễn phí