Hộp gỗ với điêu khắc tinh xảo
Ống gỗ trụ chứa trầm hương
Đế gỗ xông trầm