Số lượng: 5 cái
Thành phần: nhựa chính phẩm PP
Sản phẩm không có mùi nhựa, an toàn cho sức khỏe