Giao hàng cho khách mối đây
Chậu cây để bàn mini xinh lung linh
????????Chậu cây bằng sứ, nặng, đầm tay.
????Cụm cây xanh rộng 30cm cao 10cm
Màu xanh, vàng, tím,xanh cỏ non, ...
????Lá tim, là kim, lá cỏ 3 lá ...
Liên hệ với Nhân để được 1 chậu cây như ý nhé.
????????????????????????????????????????????