bên mình sản xuất trực tiếp không qua trung gian nên quý khách yên tâm đến xưởng xem trực tiếp