lấy nhiều giá hấp dẫn. Có sỉ sản phẩm đã thành phẩm. liên hệ shop để biết thêm thông tin