Dao bằng thép nhíp xe. đảm bảo sắc bén và bền bỉ theo thời gian
dùng để Thái và chặt gà vịt, xương..