Bóng được thiết kế theo tiêu chuẩn của Hàn Quốc
Bóng 35w dạng 6 tất nhỏ gọn đẹp,độc,lạ có bảo hành
sản xuất tại Việt Nam
Không phải hàng trung quốc hàng tàu liên hệ để biết thêm chi tiết giá sỉ và lẻ