giấy ăn làm hoàn toàn băng tre, không có hóa chất. Rất dai và mịn. 1 thùng gồm 27 bịch. mỗi bịch 300 tờ. giá lẻ 180k/ thùng.