hủ thủy tinh cao cấp có thể đựng được nước đung sôi, đựng gia vị, dùng để bán nước ép sỉnh tố vvvvv rất đẹp