kích thước: 5x7cm 1k, 7x10 cm 2k, 10x15 cm 3k. a chị dùng thước kẻ hs đo và xé giấy để tưởng tượng khung hình m muốn ạ Giá đã ép plastic : kt : 5x7cm 2k, 7x10 cm 4k, 10x15 cm 6k. a chị dùng thước kẻ hs đo và xé giấy để tưởng tượng khung hình m muốn Từ 12h đến 24h có ngay tùy số lượng ạ. In và ép plastic ảnh từ đtdđ chỉ 1k/ tấm . photoshop free In và ép plastic ảnh từ đtdđ chỉ 1k/ tấm . photoshop free