Khăn giấy hộp Letgreen 160 tờ/hộp, 48 hộp/thùng. Mua 2 thùng được giá sỉ.