chuyên cung cấp các mặc hàng nội thất gỗ công nghiệp, và gỗ tự nhiên, nhận thi công công trình nội thất gỗ công nghiệp như, nhà ở, khách sạn và các công trình nội thất gỗ khác theo yêu cầu và catolo