quạt sạc sỉ từ 30 cái nhé, sll liên hệ sđt 01234596333