làm từ gỗ xá xị, thơm mát, tránh muỗi, phát lộc tài