Võng nằm 2 lớp mùa mưa ấm áp, mùa hè mát mẻ bất kể thời tiết.
2m2 đến 2m6, có khoét lỗ
The hammock 2 pieces any season keep warm in the rainy and fresh in the sunny.
Many sizes : 2m2, 2m4, 2m5 and 2m6.
Light green : only 2m6 hole
Dark green : 2m2, 2m4, 2m5 and 2m6.
Dark blue : 2m2, 2m4, 2m5 and 2m6.
Black: 2m2, 2m4, 2m5 and 2m6.
Have a nice day!
42 Pham Phu Thu Street ward 11 Tan Binh district hcm city.
084-0938637693.