Khách có nhu cầu đặt số lượng nhiều thì
liên hệ sdt : 0903784824 nha mọi người