Balo vi tính chất lượng hàng cao cap giá tôt nhât chât lieu vải bố dù chống nươc tôt, nhieu ngăn tiện dụng, dây khoá xịn hàng công ty