nhiều loại bánh... bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm...
giá bán sỉ 9000đ 1 bịch ( 1 xâu 10 bịch)
giá bán lẻ 12000đ 1 bịch