Bút jinhao ngòi G không rỉ không kén mực. Bút viết được chữ cỡ lớn và cỡ nhỏ.
Sĩ: 135 000k/1 cây.