Đặc sản xứ nẫu có thể dùng chay được.
thơm ngon giòn tan trong miệng.
có hũ 100gt, 200gr, 300gr, 500gr....
liên hệ trực tiếp để báo giá tốt