BẢNG VÀNG XƯNG DANH CHO CÁC TUYẾN
⛔ ELLY WHITE ĐANG TUNG RA THỊ TRƯỜNG
ĐỨNG ĐƯỢC 5 THỊ TRUONG NUOC NGOÀI ⛔
1 TRUNG QUỐC
2 THÁI LAN
3 MALAISYA
4 INDO
5 HÀN QUOC
ĐỘC QUYỀN NHỤY HOA NGHỆ TÂY ĐẤT NƯỚC IRAN Ạ 💵💵💵