tuyển sĩ, chi nhánh, đại lý vốn từ 550k gia nhập hệ thống vy barbie.