Cốm chùm ngây. Đang hót ở thi trường hiện nay. Thậm chí cốm cũng có mặt ở quầy thuốc tây