Chính sách của Charme 2019 đã có hiệu lực. Số vốn cụ thể khi gia nhập từ cấp sĩ đến chi nhánh!
👉 Vốn 3 triệu tặng 1 bộ test 350k
👉Vốn 5 triệu thưởng nóng 500k
👉Vốn 10 triệu thưởng nóng 1.100k
👉 Vốn 30 triệu thưởng nóng 3.600k
👉 Vốn 60 triệu thưởng nóng 7.700k
👉Vốn 100 triệu thưởng nóng 15.400k +1 chỉ vàng 9999.
👇👇👇👇👇
Đặc biệt: trong 3 tháng cộng dồn bill từ 100 triệu thưởng nóng 1 chỉ vang!
***Liên hệ vs e ngay hôm nay để nhận bảng giá chiết khấu hấp dan khi kinh doanh sản phẩm chất lượng Nước Hoa chính hãng
#CHARMEPERFUME